życzenia na barbórkę

0

Każdemu górnikowi życzymy słonecznej duszy,
Niech nie będzie to praca samych męk i katuszy,
Dużo szczęścia w sercach Waszych niech zagości,
Niech każdy dzień będzie pełen miłości, pełen radości.
Oby Wam praca dużo satysfakcji dawała
Oraz nigdy, przenigdy niebezpieczną się nie stawała.

Reklama

4

Reklama

5