gratulacje z okazji obrony doktoratu

93

Z okazji obrony pracy doktoranckiej,
wielu sukcesów i satysfakcji,
wspaniałej kariery i wiele osiągnięć,
a także powodzenia w dalszej drodze edukacyjnej.