życzenia sylwestrowe noworoczne

1

Zimnych ogni przyszedł czas,
Stary roczek żegna nas,
My zaś w tą szczególną noc,
Przesyłamy życzeń moc,
Niech los obficie Was obdaruje,
Miłości i zdrowia nie żałuje,
Da szczęścia pełne kosze,
I hojnie sypnie groszem.