Życzenia na Nowy Rok po angielsku z tłumaczeniem na polski

0

May the New Year be better than the last
So that you’re always happy and you always have a blast!
I hope it brings you fun and joy galore
And lots of happiness – always more and more!

New Year wishes in Polish:
Niech Nowy Rok będzie lepszy niż ten miniony
Aby Ci się zawsze szczęściło!
Mam nadzieję, że przyniesie Ci on ogrom dobrej zabawy i radości!
I mnóstwo szczęścia – z każdą chwilą coraz więcej!

Dużo zdrowia po angielsku z tłumaczeniem na polski

0

On the day of your birthday,
I would like to wish you:
– First of all, joy and satisfaction – may your personal and professional life be full of achievements and success
– Secondly – fulfilling all your dreams and ambitions, even the ones hidden deep down in your heart
– Above all, I wish you health – as only with good health you can appreciate all the wonders of life!

 

Polish birthday wishes:
W dniu Twych urodzin,
Chcę życzyć Ci:
– po pierwsze, radości i satysfakcji – niech Twe życie osobiste i zawodowe będzie pełne osiągnięć i sukcesów
– po drugie – spełnienia swoich marzeń i ambicji, nawet tych ukrytych głęboko na dnie serca
– Ale przede wszystkim, życzę Ci zdrowia – gdyż tylko z nim możemy czerpać radość ze wszystkich cudownych rzeczy w życiu!

Wesołych Świąt! – Boże Narodzenie po angielsku z tłumaczeniem na polski

0

Happy, happy Christmas holidays!
To you and your relatives – a warm embrace!
May this time be as lovely for you as it can be,
With wonderful gifts under your Christmas tree!

 

Happy Christmas holidays in Polish:
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Gorące uściski dla Ciebie I Twej rodziny!
Niech ten czas będzie tak wspaniały, jak to tylko możliwe
Z wspaniałymi prezentami pod choinką!

Życzenia na ślub po angielsku z tłumaczeniem na polski

0

Dear newly-weds, now you’ll walk together through life!
But now – you – as her husband and you – as his wife.
Today, when you stand together by each other’s side
A lovely handsome groom and a beautiful bride
And when you say your vows, think of their meaning
And remember today is just a sweet beginning!

 

Polish wedding wishes:
Drodzy nowożeńcy, teraz będziecie wspólnie szli przez życie
Lecz Ty – jako jej mąż, a Ty – jako jego żona.
Dziś, kiedy będziecie stali wspólnie
Przystojny pan młody i piękna panna młoda
I kiedy będziecie składać swe przysięgi, pomyślcie o ich znaczeniu
I pamiętajcie, że dziś jest tylko słodkim początkiem!

Świąteczne życzenia na Boże Narodzenie po angielsku z tłumaczeniem na polski

0

What I’d like to tell you this Christmas my dear
Is that no matter if I’m far or near,
I always think of you and wish you what is best
Health, joy, satisfaction and all the rest!

Polish Christmas wishes:
Co chcę Ci powiedzieć w te Święta
To, że nie ważne, czy daleko jestem, czy blisko,
Zawsze myślę o Tobie i życzę Ci tego, co najlepsze
Zdrowia, radości, satysfakcji i całej reszty!

Życzenia imieninowe po angielsku z tłumaczeniem na polski

0

On this special day, I’d like to wish you:
– To fulfill all of your dreams and ambitions,
– Only true friends, who will always be by your side,
– Endless happiness so that the smile never leaves your face!
All the best!

 

Name day wishes in Polish:
W tym wyjątkowym dniu chciał(a)bym Ci życzyć:
– abyś spełnił(a) wszystkie swe plany i marzenia
– tylko prawdziwych przyjaciół, którzy zawsze będą przy Tobie,
– nieskończonych pokładów szczęścia, aby uśmiech nigdy nie znikał z Twej twarzy!
Wszystkiego, co najlepsze!

Życzenia bożonarodzeniowe biznesowe po angielsku z tłumaczeniem na polski

0

I would like to wish you Merry Christmas!
May this time spent with family be as joyful and peaceful as possible.
May all the worries drift away.
And may happiness fill your hearts during this special time,
Merry Christmas!

 

Business Christmas wishes in Polish:
Chcę życzyć Ci Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Niech ten czas spędzony w rodzinnym gronie będzie tak spokojny i radosny, jak to tylko możliwe.
Niech wszystkie zmartwienia odejdą w dal.
A szczęście niech wypełni Wasze serca w ten wyjątkowy czas,
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Życzenia wielkanocne biznesowe po angielsku z tłumaczeniem na polski

0

I would like to wish you a very happy Easter!
May your career flourish just like flowers that are in bloom at the moment.
May every day be as bright as the sun that shines in spring.
May new ideas spring up just like nature is coming back to life.
Happy Easter!

 

Business Easter wishes in Polish:
Chcę życzyć Ci wesołych świąt Wielkiej Nocy!
Niech Twa kariera kwitnie, jak kwiaty, które teraz rozkwitają.
Niech każdy dzień będzie jasny jak świecące wiosną słońce.
Niech nowe pomysły budzą się, jak budząca się do życia przyroda.
Wesołych Świąt!

Wszystkiego najlepszego po angielsku z tłumaczeniem na polski

0

For you today I’m sending the best birthday wishes
I hope your birthday cake is sweet and delicious
And that you have a wonderful day
Sunny and colourful, but never grey!

 

Best birthday wishes in Polish:
Wysyłam dzisiaj do Ciebie najlepsze życzenia urodzinowe
Z nadzieją, że Twój tort jest słodki i pyszny
I że wspaniale spędzasz ten dzień
Słoneczny i kolorowy, ale na pewno nie szary!

Życzenia wielkanocne po angielsku z tłumaczeniem na polski

0

In this special Easter time I wanted to wish you:
– For every moment of your life to be as warm as these days of spring
– For every day of your life to be as joyful as Easter bunnies hopping around
– For every single second of your life to be as colourful as Easter eggs!
Very, very happy Easter!

 

Polish Easter wishes:
W tym wyjątkowym czasie Wielkiej Nocy, chcę Ci życzyć, aby:
– każdy moment Twego życia był tak ciepły, jak ciepłe są te wiosenne dni
– każdy dzień Twego życia był tak radosny, jak radosne są króliczki wielkanocne, które podskakują wokoło
– każda sekunda Twego życia była tak kolorowa, jak kolorowe są wielkanocne jajka.
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych!

Życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem na polski

0

I’d like to wish you many happy returns of the day,
But there is much more I wanted to say!
May this day be as joyful for you as it can be,
The best birthday wishes – for you – from me!

 

Birthday wishes in Polish:
Chcę życzyć Ci wszystkiego, co najlepsze,
Jednak chciałabym powiedzieć znacznie więcej!
Niech ten dzień będzie dla Ciebie tak radosny, jak to tylko możliwe,
Najlepsze życzenia urodzinowe – dla Ciebie – ode mnie!