życzenia bożonarodzeniowe dla księdza

Dziś narodził się nasz Zbawiciel,
Naszego świata Odkupiciel,
Każdy z nas stroi choinki, ładnie ubiera,
Każdy idzie przed ołtarz i składa Panu hołd,
Z tej okazji przesyłam księdzu w imieniu całej wspólnoty najszczersze życzenia,
Dużo pokory i głębokiej wiary,
Spełnienia i poczucia dobrze wykonywanego powołania.
Aby sługa naszemu Panu sprawiała Księdzu wiele radości
I sprawiała, że każde słowo Księdza będzie trafiać do naszych serc i dusz.