podziękowanie dla księdza za przygotowanie do bierzmowania

W imieniu wszystkich bierzmowanych
Pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości.
W sercach każdego młodego członka kościoła, który dzisiaj przystąpił do kolejnego w swoim życiu sakramentu, jest to niezwykłe przeżycie, które pozostanie w pamięci do ostatnich dni.
Jesteśmy wdzięczni, że Ksiądz tak zaangażował się w pomoc i sprawił, że ten dzień jest jeszcze bardziej wyjątkowy.
Dziękujemy!