dzień kapłaństwa życzenia

11

Z okazji dnia kapłaństwa życzę Księdzu:
Dużo możliwości pogłębiania swojej wiary,
By z każdym dniem była ona coraz doskonalsza,
By każdy dzień spędzony w wspólnocie kościoła dodawał Księdzu nowych doświadczeń,
Uczył życia, dostarczał nowych sił,
Wytrwałości, skutecznego nauczania,
Cierpliwości i zaangażowania.