podziękowania dla nauczycieli

2

Drodzy nauczyciele,
W imieniu całej klasy chciałbym serdecznie podziękować
Za trud włożony w nasze kształcenie i wychowanie,
Za cierpliwość, której granice często muszą się rozszerzać,
Za motywowanie nas każdego dnia do tego, byśmy stawali się coraz lepszą wersją samego siebie,
Za zrozumienie, kiedy najbardziej tego potrzebujemy.
To dla nas bardzo cenne i doceniamy każdy wysiłek włożony w nasze nauczanie.