podziękowanie dla nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczyciela,
Chcielibyśmy podziękować Pani/Panu
Za trud włożony w nasze kształcenie,
Za codzienną motywację do walki o dobrą przyszłość,
Za cierpliwość i wyrozumiałość.
Dziękujemy!