wiersze na dzień ojca

0

Tato kochany,
Ciągle jesteś zarobiony i zapracowany,
Bym ja mógł godne życie prowadzić,
Ty musisz wiele mnie nauczyć i mnie przez nie przeprowadzić.
Dziękuję Ci, że zawsze przy mnie jesteś i mnie wspierasz
I zawsze od innych rzeczy spędzanie czasu ze mną wybierasz.
Za to, że mnie bezgranicznie kochasz i zawsze jesteś przy mnie,
Wiedz, że ja także bardzo mocno kocham Cię!