rymowanki wielkanocne

2

Pisanek zielonych,
Pisanek czerwonych,
W koszyczku pyszności,
Wszystko to dla nas – rodziny i gości.
Dzisiaj wszyscy wspólnie do śniadania siadamy
I babkę wielkanocną zajadamy.
A dzieci już na dyngusa czekają,
Zawsze w ten dzień się najbardziej ubawią.
Niech się cieszą, leją wodą i radują,
A w ten sposób piękną tradycje podtrzymują!