Życzenia z okazji Dnia Mężczyzny po niemiecku z tłumaczeniem na polski

Die besten Wünsche für alle Männer: Gesundheit, Liebe und Freude, sowie zahlreiche Erfolge im Leben. Verwirklichte Träume und dieses Glück würde Euch bis Ende der Welt und noch einen Tag länger begleitet. Und natürlich unendliche Geduldsspenden an Ihre Frauen

 

Wünsche zum Männertag auf Deutsch mit Übersetzung ins Polnische
Najlepsze życzenia dla wszystkich mężczyzn: zdrowia, miłości i radości, a także licznych sukcesów w życiu. Zrealizowania Waszych marzeń i aby to szczęście  towarzyszyło Wam  do końca świata i jeden dzień dłużej. I oczywiście nieskończone pokłady cierpliwości dla waszych kobiet.