Życzenia z okazji Dnia Matki po niemiecku z tłumaczeniem na polski

Anlässlich des Muttertages wünsche ich Dir Gesundheit, Kraft und tägliche Freude mit den Worten der größten Dankbarkeit. Mama, ich liebe Dich so sehr.. und danke für Dein Lächeln, das mich und mein Herz jeden Tag in verschiedenen Momenten meines Lebens wärmt. Und am meisten danke, dass du immer bei mir bist.

Dein geliebter Sohn
/Deine geliebte Tochter

 

Wünsche zum Muttertag auf Deutsch mit Übersetzung ins Polnische
Z okazji Twojego dnia Mamo życzę Ci zdrowia, sił i codziennej radości wraz ze słowami największej wdzięczności. Mamo, kocham cię tak bardzo.. i dziękuję za uśmiech, który ogrzewa mnie i moje serce każdego dnia w różnych momentach mojego życia. A przede wszystkim dziękuję za to, że zawsze jesteś przy mnie.

Twój kochany Syn
/Twoja kochana Córka