podziękowanie dla biskupa za bierzmowanie

Szanowny biskupie,
W imieniu wszystkich bierzmowanych chciałbym serdecznie podziękować za udzielenie nam sakramentu bierzmowania.
Odczuwamy ogromną radość w związku z odnowieniem więzi z Panem Bogiem,
Cieszymy się, że mógł na nowo zawitać do naszych serc.
To dla nas ogromny dar.
Dziękujemy!