ładne wiersze na dzień nauczyciela

4

Nauczycielu nasz niezastąpiony,
Zawsze spokojny i skupiony,
Dziś Twe święto obchodzimy,
Dziś się razem weselimy,
Z tego miejsca życzenia Ci składamy,
I chcemy abyś zawsze był z nami.